CIP Chemical Agent / เคมีล้างตะกรัน

ตะกรันที่ เกิดขึ้น ใน เครื่อง แลกเปลี่ยนความร้อน มี อยู่หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำที่นำมาใช้งาน ดังนั้น บริษัท ได้ ร่วมกับ บริษัท ในประเทศ Canada วิจัย เกี่ยวกับ น้ำยาเคมี ที่ใช้ล้าง ตะกรัน ชนิดต่างๆ สำหรับ เครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อน ที่เหมาะ กับวัสดุ ของ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน นั้นๆ เช่น

- HP-01 เป็น น้ำยาเคมี ที่ ใช้ ล้าง ตะกรัน จำพวก Calcium carbonate, Calcium sulphate Silicates.
- HP-02 เป็น น้ำยา เคมี ที่ใช้ ล้าง ตะกรัน จำพวก Corrosion products, metal oxides, Alumina
- HP-03 น้ำยา เคมี ที่ใช้ ล้าง ตะกรัน จำพวก Grease, oil, dirt, asphalt and fats
- HP-04 น้ำยา เคมี ที่ ใช้ passivate วัสดุ หลังจาก ทำ chemical clean แล้ว

mouseover