Complete Unit / ขาย และเช่า

นอกเหนือ จาก ที่ บริษัท เน้น การ บริการ ล้าง ตะกรัน ของเครื่อง แลกเปลี่ยน ความร้อน ที่ รวดเร็ว แล้ว บริษัท การ ยังมีเครื่อง แลกเปลี่ยน มี ตัว ใหม่ อยู่ใน inventory ที่ คอย บริการ สำหรับ โรงงาน ที่ ต้อง การ ติดดั้ง ทัน ที บริษัท มี การ บริการ เช่น

- ขาย เป็น ตัว ใหม่ ( New unit)
- ขายเป็น ตัวใหม่ โดย แลกเปลี่ยนกับ เครื่อง เปลี่ยน ความร้อน ตัวเดิม - มูลค่า ของเครื่อง แลกเปลี่ยน ความร้อน ตัวเก่า ขึ้นอยู่กับ สภาพ ความเป็น จริง ( Trade in program)
- ระบบเช่า เป็น ราย เดือน หรือ ราย ปี (Rental program)
- ขาย เครื่อง แลกเปลี่ยน มือสอง สภาพดี (Used plate)

mouseover