Equipment & Accessories / อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบ

อุปกรณ์ และ เครื่องมือ ถอด เครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อน ที่ มีความจำเป็น สำหรับ โรงงาน เช่น

- ประแจ สำหรับ ถอด เครื่อง และ เปลี่ยน ความร้อน ตั้ง แต่ เบอร์ 24, 30, 36, 46, 50, 55, 60, 65, 75 และ 80 mm.
- กาว ทา ปะเก็น เครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อน ทั้ง กาว GC 8, GC 11, GC 12 - Viton กาว
- เครื่อง Mobile CIP แบบ 200 and 400 หรือ และ ติดตั้ง ถาวรหน้างาน
- น้ำยา ล้าง ตะกรัน รุ่นต่างๆ ที่ เหมาะสมกับ วัสดุเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

mouseover