Trouble shooting & Consulting / การแก้ปัญหา

จาก ประสบการณ์ ที่ได้ สะสม เป็น ยาวนาน ทั้ง เป็น ผู้ ออกแบบ คำนวณ ขนาด และ เลือกวัสดุ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจน ถึง การบริการ บำรุงรักษา บริษัท ก็ยังเปิด รับ ให้ การ ปรึกษา การแก้ ปัญหา ของ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน รุ่นต่าง ๆ ทุกยี่ห้อ ได้ ตลอด เวลา ที่ Hot line service ได้ ทั้ง 7 วัน no. 01 832 7320

mouseover